προγραμμα φωτοβολταικα σε στεγες 2022-2023 6kw φωτοβολταικων σε στεγη

Φωτοβολταϊκά σε στέγες 2022-2023 έως 6kW

Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά σε στέγες 2022-2023 έως 6kW

Πρόγραμμα φωτοβολταϊκά σε στέγες 2022-2023 έως 6kW;  Με απόφαση του ΥΠΕΝ καταρτίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων έως 6kWp για oικιακές καταναλώσεις με διάρκεια έως την 31η.12.2023.

Το  νέο πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» δίνει Απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκα, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου, σε φύλλο της Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η Υπουργική Απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλεπόταν από τη σχετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, περιγράφει πλήρως τους όρους με τους οποίους θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά σε στέγες 2022-2023 έως 6kW: Το Πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 της του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους, καθώς και σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης που εγκαθίστανται επί εδάφους.

Δυνατότητα υπαγωγής έχουν φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες. Παράλληλα, θα πρέπει είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν ήδη κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Δικαίωμα και προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα  Φωτοβολταϊκά σε στέγες 2022-2023 έως 6kW

Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν ήδη κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων έως τα τέλη Μαρτίου 2022

Οι πρώτες υπαγωγές στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν περί τα τέλη Μαρτίου, όταν θα ξεκινήσει και ο ΔΕΔΔΗΕ να δέχεται αιτήσεις για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο δίκτυο. Ο Διαχειριστής θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης, ενώ θα αρχίσει να υποδέχεται αιτήσεις μέσα σε δύο μήνες.

Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσοτέρων συστημάτων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του συνόλου των συνιδιοκτητών βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, η οποία αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του φωτοβολταϊκού πρέπει να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού-Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

 

Απόσβεση σε 8-9 χρόνια

Σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές των φωτοβολταϊκών, για φωτοβολταϊκό ισχύος 6 kWp, η ταρίφα είναι των 87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα Αυτό σημαίνει ένα ετήσιο εισόδημα περιπου 700 ευρώ. Αυτή τη στιγμή το κόστος ενός τέτοιου συστήματος ανέρχεται στα 5.500 με 6.500 ευρώ (μαζί με ΦΠΑ).

Επομένως, η απόσβεση αναμένεται σε περίπου 8-9 χρόνια. Από εκεί και πέρα, δηλαδή για περίπου 11-12 έτη, ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού στέγης θα έχει ένα ετήσιο εισόδημα της τάξης των 700 ευρώ, για την υπόλοιπη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Μπαταρίες λιθίου για φωτοβολταικά 2023-2024
Αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο σύστημα;

Leave a Reply

Τιμή, προσφορά, %%title%% %%page%% %%sep%% πώληση ρεύματος δεδδηε, Αγορά, τιμή,

Τιμή, προσφορά, %%title%% %%page%% %%sep%% πώληση ρεύματος δεδδηε,Αγορά, τιμή,

Τιμή, προσφορά, Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά σε στέγες 2022-2023 έως 6kW. Πώληση ρεύματος στην ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, διασυνδεδμενα συστήματα, τιμές, κόστος αποσβεση Τιμές, Εξοχικά, σπίτια, κοστος,

Το καλάθι μου
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories